Internationalisering

Inom enskilda kurser, tematiska arbeten, studiebesök, konserter och resor är internationalisering en del av undervisningen på LEL. VI har en övergripande planering över vårt internationaliseringsarbete. Inför varje nytt läsår har vi en plan för aktiviteter kopplade till internationalisering.

“Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations och kulturgränser.  Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket)”

Internationalisering läsåret 2017-2018

Musikaliska utbyten -  Under 2017 har vi haft ett utbyte med Tyskland Giessen där åk 2 besökte Giessen under våren och tyskarna besökte oss under hösten. Eleverna bodde i värdfamiljer och LEL:s elever fick agera värdar vid tyskarnas besök. Under utbytet arrangerades flera gemensamma aktiviteter och konserter.  

I september 2017 gästades LEL av elever från Botswana. Eleverna från Botswana deltog i den dagliga undervisningen och avslutade sitt besök på LEL med en gemensam musikalisk workshop där eleverna bland annat fick testa på att spela marimba. 

Våren 2018 kommer spetskören besöka Verona Italien för att delta i en internationell körtävling. En tävling där LEL stod som segrare 2017. 


Studiebesök - UN City (FN Köpenhamn) och Nordiska Ministerrådet besöktes av årskurs 3 från samhällsvetenskapliga programmet i oktober 2017. 

Språktävlingar - Under hösten 2017 är elever anmälda till språktävlingar som Ilcompetition (moderna språk och svenska) och Lingvistikolympiaden.

Biologiolympiad - Elever från naturvetenskapliga programmet deltar årligen i de nationella uttagningstesten till internationella Biologiolympiaden. En tävling där både teoretiska samt laborativa moment inom ämnet biologi utförs. 

Programmeringsolympiaden - Sveriges största gymnasietävling i datorbaserad problemlösning. Varje år koras Sveriges gymnasiemästare i programmering, och tar ut landslaget till de internationella tävlingarna. 2017 gick finalen i Teheran, Iran.

FN-rollspel - En möjlighet för elever att diskutera internationella politiska frågor utifrån olika länders perspektiv. LEL anordnar årligen ett 2-dagarsrollspel, nästa rollspel äger rum februari 2018. Elever kan vid intresse och mån av tid också ges möjlighet att testa på större rollspel på annan ort. Vi har tidigare gästat Helsingborg och Hässleholm. 

Teman - Lärarna på LEL försöker jobba ämnesövergripande med internationella frågor. Exempelvis involveras svenska, engelska samt moderna språk i ämnen som samhällskunskap och historia.