Internationalisering

Inom enskilda kurser, tematiska arbeten, studiebesök, konserter och resor är internationalisering en del av undervisningen på LEL. VI har en övergripande planering över vårt internationaliseringsarbete. Inför varje nytt läsår har vi en plan för aktiviteter kopplade till internationalisering.

“Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations och kulturgränser.  Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket)”

Internationalisering läsåret 2019-2020

Musikaliska utbyten -  Under hösten 2019 hade LEL besök från en spansk musikskola. Fyra spanska musiklärare observerade vår musikverksamhet på LEL. Det finns ett stort intresse för den spanska skolan att återkomma till LEL tillsammans med några elever våren 2021. 

Våren 2019 besökte spetskören Riga och deltog i en internationell körtävling. En tävling där LEL skördade fina framgångar. Våren 2020 kommer körresan gå till Österrike. 

Studiebesök och föreläsningar - UN City (FN Köpenhamn) samt Europahuset Köpenhamn besöktes av årskurs 3 från samhällsvetenskapliga programmet i november 2019.

Varje år 27 januari uppmärksammar vi på LEL Förintelsens minnesdag. Denna dag är en återkommande temadag för alla elever i årskurs 3. Med innehåll som föreläsningar, workshops och rollspel. 

FN-rollspel - En möjlighet för elever att diskutera internationella politiska frågor utifrån olika länders perspektiv. LEL anordnar årligen ett 2-dagarsrollspel, nästa rollspel äger rum februari 2020. Elever kan vid intresse och mån av tid också ges möjlighet att testa på större rollspel på annan ort. Vi har tidigare gästat SWEMUN, FN-föreningens rollspel i Helsingborg, HTS - rollspel Hässleholm. 

Språk - Vi deltar även i år i de två stora språktävlingarna LINGOLYMPIADEN och ILCOMPETITION. Den första delen av Lingolympiaden har genomförts och där har två av våra elever kvalificerat sig till finalomgång. IlCompetition går av stapeln vecka 6 och där har vi många språkintresserade elever som anmält sig till att tävla inom engelska, tyska, spanska och franska.

I vår ska vi (förhoppningsvis) gå på teater och se den franska föreställningen Tartuffe av Molière. Dessutom vill vi ta del av filmutbudet på Kino framför allt när det gäller tysk, spansk och fransk film.

Det är ett intensivt år i den engelskspråkiga världen, med bl a brand i Australien, Brexit i Storbritannien och presidentval i USA, vilket gör att diskussioner,texter och bild/fil om dessa företeelser hela tiden är aktuella i skolan.