Internationalisering

Inom enskilda kurser, tematiska arbeten, studiebesök, konserter och resor är internationalisering en del av undervisningen på LEL. VI har en övergripande planering över vårt internationaliseringsarbete. Inför varje nytt läsår har vi en plan för aktiviteter kopplade till internationalisering.

 “Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations och kulturgränser.  Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket)”

Internationalisering läsåret 2021-2022 samt kommande inplanerade händelser

Musikaliska utbyten -  Ett tidigare exempel på musikaliskt utbyte var under våren 2019 då spetskören besökte Riga och deltog i en internationell körtävling. En tävling där LEL skördade fina framgångar. Våren 2020 var körresan planerad att gå till Österrike men kunde tyvärr inte genomföras på grund av Covid. Våren 2021 gick resan till Stockholm.

Studiebesök och föreläsningar -  UN City (FN Köpenhamn) samt Europahuset Köpenhamn besöktes av årskurs 3 från samhällsvetenskapliga programmet i november 2019. Pga covid har dessa varit stängda och vi hoppas att framöver få plats och kunna besöka dessa igen.

Under hösten 2022 kommer SA20 samt SA21 åka till Stockholm för att bland annat besöka riksdagen och Europahuset. 

Några av eleverna på LEL ges under hösten möjligheten att delta på EUdays i Lund.

Varje år 27 januari uppmärksammar vi på LEL Förintelsens minnesdag. Denna dag är en återkommande temadag för alla elever i årskurs 3. Med innehåll som föreläsningar, workshops och rollspel. Under våren 2022 besökte SA20 utställningen Not long ago, Not far away som handlar om förintelsen.

FN-rollspel - En möjlighet för elever att diskutera internationella politiska frågor utifrån olika länders perspektiv. LEL anordnar årligen ett 2-dagarsrollspel, nästa rollspel äger rum mars 2023. Elever kan vid intresse och mån av tid också ges möjlighet att testa på större rollspel på annan ort. Vi har tidigare gästat SWEMUN, FN-föreningens rollspel i Helsingborg, HTS - rollspel Hässleholm. 

Språk - Vi deltar årligen i de två språktävlingarna LINGOLYMPIADEN och ILCOMPETITION

Eleverna på LEL har vid flertalet tillfällen nått framgångar i dessa tävlingar som är uppskattade av våra språkintresserade elever. 

Under läsåret ser vi fram emot att ta del av filmutbudet på Kino framför allt när det gäller tysk, spansk och fransk film.

Biologiolympiad - Elever från naturvetenskapliga programmet deltar årligen i de nationella uttagningstesten till internationella Biologiolympiaden. En tävling där både teoretiska samt laborativa moment inom ämnet biologi utförs. 

Teman - Lärarna på LEL jobbar ämnesövergripande med internationella frågor. Exempelvis involveras svenska, engelska samt moderna språk i ämnen som samhällskunskap och historia. 

AKTUELLT: 

Vilken internationaliseringsvecka vi hade på LEL innan påsklovet.

Veckan började med FN-rollspel för åk 1, 2 och delar av åk 3. Under två dagar debatterade eleverna följande frågor: Åtgärder för en kärnvapenfri värld, hållbar energi och staters möjlighet att fritt begränsa Internet.  Det bjöds på flera intressanta och givande debatter och vi konstaterade att LEL består av ett helt gäng framstående diplomater. 

Under torsdagen och fredagen tävlade fyra av våra elever i riksfinalen i International Language Competition. Under torsdagen kammade Roman och Ellen hem en hedrande fjärde plats och under fredagenPå fredagen blev det succé där Bruno och Maxine stod för en andraplats! Näst bäst i hela Sverige! Massor av språkkunskaper uppvisades och det blev en rejäl boost för fortsatta språkstudier!

John Hedin NA21 representerar Sverige i IMO internationella matematikolympiaden. 

Skolornas matematiktävling äger rum varje år och är riktad mot problemlösning för gymnasieelever. John Hedin brukar representera Sverige i olika mattetävlingar och det gjorde han redan när han gick på Internationella Engelska skolan. Finalisterna i Skolornas matematiktävling representerar Sverige på IMO (Internationella Matematikolympiaden). Förra läsåret tog John bronsmedalj på IMO, läs mer här: https://www.mattetavling.se/nyheter/imo-2022-r-ver

Fem av de främst placerade finalisterna i Skolornas matematiktävling representerar Sverige i den internationella tävlingen Baltic Way med deltagare från alla Östersjöländer plus Norge och Island. Tävlingen äger rum den 10:e - 14;e november. 

Mer om Skolornas matematiktävling kan du läsa här: https://www.mattetavling.se/om-tavlingen