Konsertkalender

Preliminär Konsertkalender 2021/2022

Rådande situation med covid-19 gör att ändringar kan komma att göras

Fredag 29 okt             Förklädd gud av Lars-Erik Larsson i Lunds Domkyrka kl 17.30 och 19.30. Samtliga elever deltar.

Fredag 10 dec            Luciatåg av åk 1 i Aulan Lindebergska skolan kl 18.45.   

Måndag 13 dec          Ljuskonsert i Allhelgonakyrkan kl 18.00 och 20.00. Samtliga elever deltar.  

Söndag 6 mar             LEL-EL på Mejeriet kl 18.00. Rock-, Jazzensemble och Storbandet.

Fredag 8 apr               Vårkonsert kl 18.00. Samtliga elever deltar.

Torsdag 28 april           Våren sjungs in på trappan till Lindebergska skolan kl 13.00.

Fredag 13 –  Lördag 14 maj    Musikal på Lunds Stadsteater.  Åk 3 ger tre föreställningar.

Dessutom frukostkonsert varje onsdag kl 10.10-10.30.