Läsårstider 2019/2020

Läsårstider 2019/2020

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 19 augusti – fredagen den 17 januari (89 skoldagar)

Lovdagar

28 oktober – 1 november 2019                                      5 dagar

20 december 2019 – 7 januari 2020                               7 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

24 september 2019 (tisdag)                                            1 dag

13 november 2019 (onsdag)                                           1 dag

9 december 2019 (måndag)                                            1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 20 januari – fredagen den 12 juni (89 skoldagar)

Lovdagar

17 – 21 februari 2020                                                     5 dagar

6 – 9 april 2020                                                              4 dagar

22 maj 2020                                                                    1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

16 mars 2020 (måndag)                                                  1 dag

6 maj 2020 (onsdag)                                                       1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar