Läsårstider 2019/2020 och 2020/2021

Läsårstider 2019/2020

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 19 augusti – fredagen den 17 januari (89 skoldagar)

Lovdagar

28 oktober – 1 november 2019                                      5 dagar

20 december 2019 – 7 januari 2020                               7 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

24 september 2019 (tisdag)                                            1 dag

13 november 2019 (onsdag)                                           1 dag

9 december 2019 (måndag)                                            1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 20 januari – fredagen den 12 juni (89 skoldagar)

Lovdagar

17 – 21 februari 2020                                                     5 dagar

6 – 9 april 2020                                                              4 dagar

22 maj 2020                                                                    1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

16 mars 2020 (måndag)                                                  1 dag

6 maj 2020 (onsdag)                                                       1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar

Läsårstider 2020/2021

Termin 1 (Hösttermin)

Torsdagen den 13 augusti – tisdagen den 22 december (88 skoldagar)

Lovdagar

26 oktober – 30 oktober 2020                              5 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

17 november 2020 (tisdag)                                  1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 11 januari – onsdagen den 9 juni (91 skoldagar)

Lovdagar

22 – 26 februari 2021                                            5 dagar

29 mars – 1 april 2021                                          4 dagar

10 maj 2021                                                          1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

2 februari 2021 (tisdag)                                         1 dag

8 mars 2021 (måndag)                                          1 dag

13 april 2021 (tisdag)                                             1 dag

12 maj 2021 (onsdag)                                           1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 179 dagar (178 obligatoriskt)