Läsårstider 2018/2019

Termin 1 (Hösttermin)

Torsdagen den 16 augusti – fredagen den 18 januari (91 skoldagar)

Lovdagar

29 oktober – 2 november 2018                 5 dagar
19 december 2018 – 4 januari 2019         10 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna) 

28 september 2018 (fredag)                      1 dag
21 november 2018 (onsdag)                     1 dag
17 december 2018 (måndag)                    1 dag

Termin 2 (Vårtermin) 

Måndagen den 21 januari – fredagen den 14 juni (87 skoldagar, 19 veckor)

Lovdagar

18 – 22 februari 2019                              5 dagar
15 – 18 april 2019                                   4 dagar
31 maj 2019                                            1 dag
7 juni 2019                                              1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

4 mars 2019 (måndag)                           1 dag
9 maj 2019 (torsdag)                              1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar

Läsåret 2018/2019 som pdf: Läsårsplan 2018/2019

Läsårstider 2019/2020

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 19 augusti – fredagen den 17 januari (89 skoldagar)

Lovdagar

28 oktober – 1 november 2019                                      5 dagar

20 december 2019 – 7 januari 2020                               7 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

24 september 2019 (tisdag)                                            1 dag

13 november 2019 (onsdag)                                           1 dag

9 december 2019 (måndag)                                            1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 20 januari – fredagen den 12 juni (89 skoldagar)

Lovdagar

17 – 21 februari 2020                                                     5 dagar

6 – 9 april 2020                                                              4 dagar

22 maj 2020                                                                    1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

16 mars 2020 (måndag)                                                  1 dag

6 maj 2020 (onsdag)                                                       1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar