Läsårstider 2022/2023

Läsårstider 2022/2023

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 15 augusti – onsdagen den 21 december (87 skoldagar)

Lovdagar

31 oktober – 4 november 2022                                      5 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

22 november 2022 (tisdag)                                            1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 9 januari – fredagen den 9 juni (91 skoldagar)

Lovdagar

20 – 24 februari 2023                                                     5 dagar

3 – 6 april 2023                                                               4 dagar

19 maj 2023                                                                   1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

1 februari 2023 (onsdag)                                                1 dag

6 mars 2023 (måndag)                                                  1 dag

11 april 2023 (tisdag)                                                     1 dag

10 maj 2023 (onsdag)                                                    1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar