Läsårstider 2022/2023 och 2023/2024

Läsårstider 2022/2023

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 15 augusti – onsdagen den 21 december (87 skoldagar)

Lovdagar

31 oktober – 4 november 2022                                      5 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

22 november 2022 (tisdag)                                            1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 9 januari – fredagen den 9 juni (91 skoldagar)

Lovdagar

20 – 24 februari 2023                                                     5 dagar

3 – 6 april 2023                                                               4 dagar

19 maj 2023                                                                   1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

1 februari 2023 (onsdag)                                                1 dag

6 mars 2023 (måndag)                                                  1 dag

11 april 2023 (tisdag)                                                     1 dag

10 maj 2023 (onsdag)                                                    1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar

Läsårstider 2023/2024

Termin 1 (Hösttermin)

Måndagen den 14 augusti – torsdagen den 21 december (88 skoldagar)

Lovdagar

30 oktober – 3 november 2023                                      5 dagar

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

13 november 2023 (måndag)                                        1 dag

Termin 2 (Vårtermin)

Måndagen den 8 januari – onsdagen den 5 juni (90 skoldagar)

Lovdagar

19 – 23februari 2024                                                      5 dagar

25 – 28 mars 2024                                                         4 dagar

10 maj 2024                                                                   1 dag

Utvecklingsdagar (lovdagar för eleverna)

30 januari 2024 (tisdag)                                                  1 dag

4 mars 2024 (måndag)                                                  1 dag

2 april 2024 (tisdag)                                                       1 dag

8 maj 2024 (onsdag)                                                      1 dag

Totalt antal skoldagar inklusive D-dagar 178 dagar