Öppet Hus tisd 10 nov och 1 dec är INSTÄLLDA!

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta lokala allmänna råd i Skåne. Detta som en följd av ökad smittspridning och därmed ökad risk för belastning på vården. För gymnasieskolors del så är det fortsatt undervisning i skolans lokaler som gäller - dvs ingen övergång till distansundervisning görs i nuläget.

För LELs del innebär det dock ytterligare anpassningar och ändringar gentemot vad som tidigare meddelats:

  •       Mottagande av skuggor (besökare från åk 9)

  •     NYTT: Så länge Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Skåne gäller så tar skolan inte emot några skuggor. I första hand gäller detta den 27 okt – 17 nov. 

  •          Öppna hus (besökare från åk 9)

  •     NYTT: Öppet hus den 10 nov ställs in. Utifrån Folkhälsomyndighetens lokala rekommendation för Skåne så ställs Öppet hus den 10 nov in. Preliminärt planeras det att Öppet hus den 1 dec, 19 jan och 9 feb genomförs.