Distansundervisning from onsdagen den 18 mars

Regeringen har på rekommendation från Folkhälsomyndigheten idag gått ut med uppmaningen att landets gymnasieskolor ska gå över till distansundervisning och stänga undervisningen på skolan. Detta gäller från och med imorgon onsdagen den 18 mars och kommer att pågå ”en längre period”. LEL följer som tidigare meddelats via mail Folkhälsomyndighetens rekommendationer och går över till distansundervisning imorgon. Elever och vårdnadshavare uppmanas att även fortsatt kontinuerligt läsa sin mail för vidare information från rektor.