Höstterminen startar måndagen den 19 augusti 2019

Åk 1   
10.00 UPPROP i Aulan.

10.30 Mentorsinformation.
11.45 Lunch åk 1 I samband med att respektive klass tar mat ger måltidspersonal och skolans personal information om kost samt regler i elevmatsalen. 
12.35 Förklädd gud – Träning/test med åk 3 i Aulan.
13.15 Rundvandring.

14.00 Dagen avslutas för åk 1. 

Åk 2 och 3
12.00 UPPROP i Aulan.
Eleverna hälsas välkomna tillsammans med sina mentorer i Aulan.

Hålltider åk 2:
12.35 Mentorsinformation.

13.30 Dagen avslutas för åk 2.

Hålltider åk 3:
12.35 Förklädd gud – Träning/test med åk 1 i Aulan.
13.15 Mentorsinformation.

14.00 Dagen avslutas för åk 3.

OBS det serveras ingen lunch för åk 2 och 3 denna dag!

2019-04/foto-grinden