LÄSÅRSSTART torsdag 12 aug

Åk 1

10.00 UPPROP ÅK 1 i Aulan.

Dagen avslutas 14.00

Åk 2

12.00 UPPROP ÅK 2 i Aulan.

Dagen avslutas 13.30

Åk 3

12.00 UPPROP åk 3 i klassrum.

Dagen avslutas 13.30.

Välkomna!