LEL-lärare prisad!

STORT GRATTIS TILL OLA!

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Beijerstiftelsen Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 till fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Den gemensamma motiveringen lyder

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Fyra pristagare utses, där priset i NO går till: 

Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, 

”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”.

Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola, varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Prisutdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars i H. M. Konungens och H. M Drottningens närvaro.

Än en gång – STORT GRATTIS OLA!

Även ett grattis till  LEL!


För mer information se följande länkar:

Kungliga Vetenskapsakademiens pressmeddelande

 http://www.kva.se/pressrum/2017/fyra-fantastiska-larare-far-pris-av-kungl.-vetenskapsakademien/

Kungliga Vetenskapsakademiens priser: 

 http://www.kva.se/lararprisen

Sydsvenskan: 

 http://www.sydsvenskan.se/2017-02-16/larare-i-lund-prisas-av-kungliga-vetenskapsakademien