Nya lokaler i oktober - Bredgatan 13 ersätter paviljongerna!

I oktober 2021 kommer den undervisning vi idag har i paviljonger på skolgården att flytta till Bredgatan 13. Huset håller just nu på att renoveras och anpassas efter skolans behov med bl a matsal och flera nya lektionssalar för natur- och samhällsämnen, däribland toppmoderna laborationssalar. I den bifogade pdf:en går det att se ritningar på hur det ska se ut och bilder på hur huset såg ut precis innan renoveringsarbetet tog fart.

Vi kommer även i fortsättningen att finnas kvar på Lindebergska skolan tillsammans med Kulturskolan och ha större delen av vår musikundervisning där. Det betyder att eleverna kommer att ha natur- respektive samhällsämnen på Bredgatan och musik och övriga gemensamma teoretiska ämnen på Lindebergska. Varje elev kommer att ha undervisning på båda ställena och känna att de hör hemma i båda husen. Avståndet mellan Bredgatan 13 och Lindebergska skolan är 180 m eller ca 1,5-2 min promenad.

Bredgatan 13