Plantering av äppelträd 1 okt kl 12.45

Förra årets pristagare av skolans stipendium till elev/elever som gjort särskilda insatser för skolan gick till de elever i åk 3 som startade skolans Miljöutskott. Priset - ett äppelträd - ska planteras på skolgården som en markering och stimulering för fortsatt gott miljöarbete. Nuvarande Miljöutskott förbereder och leder det hela genom att gräva lämplig grop och hålla i arrangemanget.

Alla elever är välkomna att delta i denna ceremoni då Manskören framför ett stycke och en trumpetensemble blåser en fanfar.

Plats: Skolgården på framsidan mellan allén och parkeringsplatsen

Datum: Tisdag 1 oktober

Tid: Kl 12.45-13.00