Välkomna till SKOLSTART torsd 13 aug!

10.00 Åk 1 upprop på skolgården

12.00 Åk 2 upprop i aulan

12.00 Åk 3 upprop i klassrum (NA18 i Fy-salen & SA18 i 23B)

events/porten-i-sommargr-nt