SKOLSTART 15 aug

SKOLSTART FÖR SAMTLIGA ELEVER på LEL läsåret 2022/23 blir måndagen den 15 augusti i Aulan på Lindebergska.

Kl 10.00 åk 1

Kl 12.00 åk 2 & 3

Välkomna!