UPPROP - Måndagen den 14 augusti

UPPROP - Måndagen den 14 augusti
Hålltider åk 1
10.00 UPPROP i Aulan. Eleverna hälsas välkomna tillsammans med sina
mentorer i Aulan. Lunch serveras för åk 1 och dagen avslutas senast
14.00
Åk 2 och 3
12.00 UPPROP i Aulan. Eleverna hälsas välkomna tillsammans med sina
mentorer i Aulan.
Hålltider åk 2:
12.35 Mentorsinformation. Eleverna går med sin mentor till ett klassrum
och ges information om schema, läsårstider m.m.
13.30 Dagen avslutas för åk 2.

Hålltider åk 3:
12.35 Förklädd gud – Träning/test med åk 1 i Aulan.
13.15 Mentorsinformation. Eleverna går med sin mentor till ett klassrum
och ges information om schema, läsårstider m.m.
14.00 Dagen avslutas för åk 3.

OBS det serveras ingen lunch för åk 2 och 3 denna dag!