UTSLÄPPET  - Måndag den 8 juni 2020

UTSLÄPPET  -  Måndag den 8 juni 2020

Årets utsläpp blir annorlunda mot hur vi brukar göra.

Det hela kommer att ske inom ramen för respektive klass.

Detta för att undvika större folksamlingar och därmed minska risken för smittspridning. Skolans upplägg bygger på regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

HÅLLTIDER UTSLÄPP för respektive klass 

NA17A

13.15                  UTSLÄPP NA17A från stora trappan Lindebergska skolan

NA17B

14.45                  UTSLÄPP NA17B från stora trappan Lindebergska skolan

SA17

16.15                  UTSLÄPP SA17 från stora trappan Lindebergska skolan

Särskilda instruktioner

Varje elev kan vid utspringet endast tas emot av vardera tre anhöriga.

Till varje utsläpp kan enbart dessa tre anhöriga/elev komma in på skolgården.

Varje elev och dess anhöriga knyts till en i förväg bestämd samlingsstation för att skapa mindre grupperingar och minska risken för smittspridning.

Stationerna (se karta i bifogat dokument: Stationer vid utsläppet 8 juni):

1. Asfaltområdet framför skolan vid de västra bänkarna.

2. Asfaltområdet framför skolan i öster mellan basketkorgen och Danspaviljongen.

3. Gräsmattan framför skolan västra delen mellan Parkering och huvudgången.

4. Gräsmattan framför skolan östra delen vid flaggstången.

Personal samlas vid trappan vid huvudingången efter att eleverna sjungit Studentsången.

Värdar/”Dörrvakter”

Elever ur åk 2 kommer att vara värdar/dörrvakter som hjälper anhöriga till rätt station. De kommer att stå två och två vid vardera av skolans tre ingångar. För att minimera trängsel vill vi att ni använder samma ingång till skolan både vid ingång och utgång.

Fördelningen görs enligt detta:

INGÅNG Väster vid parkeringen                      Station 1

INGÅNG Öster från Sankt Laurentiigatan        Station 2

INGÅNG Söder från Clemenstorget                  Station 3 och 4

(Se karta i bifogat dokument: Stationer vid utsläppet 8 juni)

Fördelning (se särskild indelning för respektive klass nedan):

OBS 1 – ALLA måste hjälpas åt att hålla antalet tre anhöriga/elev samt att säkerställa att dessa samlas och stannar vid rätt station och använder rätt ingång till skolområdet!

OBS 2 – De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör helt avstå från deltagande!

OBS 3 – Stanna hemma om du är sjuk och även om du har lättare symtom!

OBS 4 – För att minska risken för folksamlingar vill vi att varje elev med anhöriga skyndsamt lämnar stationerna och skolans område efter respektive utspring för att ge plats för nästa klass!

2020-05/stationer