Utspark 7 juni

Vi begränsar antalet anhöriga så att endast två anhöriga/elev får komma in på skolans område för att ta emot eleverna och de kommer dessutom att delas in  i olika områden/stationer för att minska trängsel.