Elevhälsa

Malin Sjölin

Skolsköterska
E-post: skolskoterska@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post

Maja Blomberg

Kurator

E-post: maja.blomberg@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post

Tanja Arvidsson Ortner

Specialpedagog

E-post: tanja.arvidsson.ortner@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post
Alexandra Sourander

Skolpsykolog

Mottagn. enligt överenskommelse via specialpedagog Tanja Arvidsson Ortner
Gunnar Skagerberg

Skolläkare

Mottagn. enligt överenskommelse via skolsköterska Malin Sjölin