Elevhälsa

Annika Jonsson
 

Skolsköterska
E-post: skolskoterska@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post

Anne-Charlotte Holmberg

Kurator

E-post: kurator@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post

Tanja Arvidsson Ortner

Specialpedagog

E-post: tanja.arvidsson.ortner@lel.nu
Mottagn. enligt överenskommelse, enklast via e-post
Alexandra Sourander

Skolpsykolog

Mottagn. enligt överenskommelse via specialpedagog Tanja Arvidsson Ortner
Per Jonsson

Skolläkare

Mottagn. enligt överenskommelse via skolsköterska Annika Jonsson